ARAKO dodalo armatury pro největší ropný terminál v Polsku

Úterý, 28. červenec 2015

Společnost ARAKO dodala šoupátka pro 1. etapu výstavby největšího ropného terminálu PERN v Polsku. V předchozích týdnech bylo postupně dodáno 22 kusů uzavíracích šoupátek o světlosti DN 800 a v současné chvíli jsou již nainstalována na potrubí terminálu v námořním přístavu v Gdaňsku, který má sloužit k překládce a skladování ropy, pohonných hmot a chemických výrobků.

„Velmi si ceníme spolupráce s firmami PSJ Hydrotranzit a IDS-BUD S. A., jejichž sdružení zajišťuje projektovou a technickou část první etapy projektu PERN. V té se buduje celkem 6 ocelových ropných nádrží, každá s kapacitou 62 500 m3,“ uvádí vedoucí prodeje společnosti ARAKO Radmila Zamykalová, zodpovědná za projekt. „Věříme, že se budeme společně s partnery podílet také na výstavbě druhé etapy, kdy bude instalováno dokonce 10 zásobníků ropy.“

Šoupátka DN 800 jsou největšími armaturami, jaké kdy byly v podniku ARAKO vyrobeny. Šoupátka byla vyrobena z litého materiálu, jejich ovládání zajišťují elektropohony a výška armatury (včetně elektropohonu) činí 4 metry! Pro ARAKO představovala účast na tomto mimořádném projektu výzvu, na kterou společnost adekvátně zareagovala a dokázala tak, že stále patří mezi klíčové evropské hráče v oblasti průmyslových armatur pro petrochemii.

Pro informaci:
Výstavba ropného terminálu PERN probíhá v přístavu polského Gdaňsku na ploše téměř 30 hektarů a celkové investice dosáhnou částky cca 5.369 mil. CZK. Hlavním investorem projektu je PERN Przyjaźń S.A., vedoucí společnost v oblasti přepravy ropy na polském trhu. Dodavatelem projektu se stalo slovensko-polsko-ukrajinské konsorcium v čele s lídrem, firmou IDS-BUD.

Délka výstavby byla stanovena na 32 měsíců a její součástí jsou technologické instalace příslušných potrubí, čerpací stanice na ropu a také na požární vodu, včetně kompletního protipožárního systému, administrativně – technické zázemí, čistička odpadních vod a veškerá infrastruktura. Realizace první etapy bude dokončena ještě letos, druhá etapa výstavby bude dovršena v roce 2018.