Vysokotlaký kovaný ventil V45

Popis:
– odpovídá požadavkům směrnice 2014/68/EU a EN 13709
– šroubovací třmen
– stoupající otáčivé vřeteno

Možnosti provedení:
– dle AD 2000-Merkblatt A4
– vrubové zkoušky pro mínusové teploty apod.

KATALOGOVÝ LIST

PN

100–250

DN

10

Pracovní teploty

-196–550 °C

Médium

voda, pára, plyny, oleje, ropné produkty, neagresivní a agresivní látky

Materiál

1.0460, 1.4541, 1.7335, 1.7383

Připojení

přivařovací dle EN

Ovládání

ruční kolo