Vysokotlaký kovaný uzavírací ventil V10

Popis: 
– odpovídá požadavkům směrnice 2014/68/EU a EN 13709
– stoupající otáčivé vřeteno
– závitové spojení hlavice-těleso

Možnosti provedení:
– rohové provedení

KATALOGOVÝ LIST

PN

100–160

DN

6–15

Pracovní teploty

-196–450 °C

Médium

voda, pára, plyny, oleje, ropné produkty, neagresivní a agresivní látky

Materiál

1.0565 (PN 100, 450 °C), 1.4571 (PN 160, 200 °C)

Připojení

přivařovací, nátrubkové, se šroubením dle EN

Ovládání

ruční kolo