Vysokotlaký kovaný uzavírací ventil V10.1

Popis:
– odpovídá požadavkům směrnice 2014/68/EU a EN 13709
– stoupající otáčivé vřeteno
– závitové spojení hlavice-těleso

KATALOGOVÝ LIST

PN

100–500

DN

6–15

Pracovní teploty

-10–600°C

Médium

voda, pára, plyny, oleje, ropné produkty, neagresivní a agresivní látky

Materiál

15 128 / speciální materiály na vyžádání: 1.7383

Připojení

přivařovací, dle EN

Ovládání

ruční kolo