OHSAS 18001

SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 je ve společnosti ARAKO certifikován od dubna 2018. Certifikaci provedl a certifikát vydal TÜV SÜD Czech.

POLITIKA SM BOZP

Společnost ARAKO aktivně prosazuje zásady Politiky BOZP a vytváří vhodné podmínky pro jejich plnění. Jedním z nejdůležitějších cílů managementu společnosti je řídit a motivovat zaměstnance ke zlepšování přístupu k problematice BOZP.