Udržitelnost

Trvale udržitelný rozvoj pro nás znamená jednat v zájmu budoucích generací – s respektem k ekonomickému rozvoji, životnímu prostředí, společnosti i každému jednotlivci. Vlastním podnikáním vytváříme pracovní místa, přispíváme k rozvoji českého průmyslu a díky vývozu do mnoha zemí světa také k propagaci jeho jména za hranicemi České republiky.

 

ETICKÉ PODNIKÁNÍ

Od svých spolupracovníků vyžadujeme odpovědný přístup definovaný etickým kodexem. Ceníme si upřímného jednání. S obchodními partnery i s konkurencí zacházíme slušně a poctivě. Naši zaměstnanci si uvědomují, že reprezentují firmu mezinárodního významu.