SYSTÉM MANAGEMENTU

Na trhu průmyslových armatur působíme více než 60 let. Kvalita našich výrobků je ověřena certifikáty mezinárodně uznávaných organizací. Nejlepším dokladem kvality produkce ARAKO jsou však reference našich zákazníků, zejména opakované dodávky armatur do primárních okruhů jaderných elektráren.

Vysoká úroveň kvality vlastních výrobků a nabízených služeb je dlouhodobou a stálou součástí firemní kultury společnosti. Je zabezpečena nejen existencí samostatného oddělení pověřeného řízením kvality, ale především velkou zodpovědností všech zaměstnanců firmy. 

 

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY

Systém managementu kvality společnosti ARAKO je již od roku 1995 certifikován podle normy ISO 9001. Certifikaci provedla a certifikát vydala renomovaná organizace TÜV SÜD Management Service.

 

POLITIKA KVALITY

Jedním z nejdůležitějších dokumentů pro stanovení principů a zásad podnikání společnosti ARAKO je Politika kvality. Obsahuje závazky vrcholového managementu podniku vést a řídit firmu k dlouhodobému růstu a prosperitě stejně jako popis očekávání směrem k vlastním zaměstnancům.

Je zde definován cíl – vyrábět a dodávat průmyslové armatury s důrazem na vysokou technickou úroveň, kvalitu, bezpečnost a spolehlivost. To vše s ohledem na potřeby a očekávání zákazníků, jejichž spokojenost je na prvním místě.

 

KONTROLA KVALITY

Odborníci, kteří dohlížejí na kvalitu výrobků a nabízených služeb, mají dlouholetou praxi a v oboru se dále vzdělávají. Společnost ARAKO je vybavena kontrolními mechanismy na všech úrovních výrobního procesu:

  • vstupní kontrola materiálů, polotovarů a kompletujících dílů,
  • mechanické a laboratorní zkoušky (zkouška tahem, zkouška rázem v ohybu, tvrdost, drsnost, metalografie, spektrální analýza kovů),
  • nedestruktivní zkoušky (RTG a gama prozařování, ultrazvukové a kapilární zkoušky, zkoušky těsnosti heliem, vizuální kontrola),
  • mezioperační a konečná kontrola dílců,
  • kontrola montáže a tlakových zkoušek armatur,
  • výstupní kontrola výrobků.