ISO 9001

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY

Systém managementu kvality společnosti ARAKO je již od roku 1995 certifikován podle normy ISO 9001. Certifikaci dle normy ISO 9001:2015 provedl a certifikát vydal TÜV SÜD Management Service.

POLITIKA KVALITY

Základním a dlouhodobým cílem společnosti ARAKO je v rámci politiky kvality závazek plnit požadavky a očekávání našich zákazníků, poskytovat kvalitní produkty a služby a neustálé zlepšovat systém managementu kvality.

KVALITA

Na trhu průmyslových armatur působíme více než 60 let. Kvalita našich výrobků a služeb je ověřena certifikáty mezinárodně uznávaných organizací. Nejlepším důkazem kvality produkce ARAKO jsou však reference našich zákazníků, zejména opakované dodávky armatur do primárních okruhů jaderných elektráren. Vysoká úroveň kvality vlastních výrobků a nabízených služeb je dlouhodobou a stálou součástí firemní kultury společnosti. 

KONTROLA KVALITY

  • vstupní kontrola materiálů, polotovarů a kompletujících dílů,
  • mechanické a laboratorní zkoušky (zkouška tahem, zkouška rázem v ohybu, tvrdost, drsnost, metalografie, spektrální analýza kovů),
  • nedestruktivní zkoušky (RTG a gama prozařování, ultrazvukové a kapilární zkoušky, zkoušky těsnosti heliem, vizuální a rozměrová kontrola),
  • mezioperační a konečná kontrola dílců,
  • kontrola montáže a tlakových zkoušek armatur,
  • výstupní kontrola produktů.