Dodavatelé

ARAKO spol. s r.o. provádí zadávání veřejných zakázek pro pořízení výrobků a služeb v souladu se Standardem pro veřejné zakázky společnosti Rosatom, který byl schválen její dozorčí radou (ze dne 07. 02. 2012 č. 37).  Dokument pro zadávání zakázek jaderného průmyslu je zveřejněn na oficiálních webových stránkách společnosti Rosatom www.zakupki.rosatom.en

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ARAKO spol. s r.o., vyhlašuje zahájení otevřeného výběrového řízení na dodávku odlitků pro klínová  šoupátka DN 150, 200, 250, 300 a 400.

Předpokládaná (maximální) hodnota zakázky: 19 519 861, 77 Kč včetně DPH.

Dodací lhůta: 3 měsíce od data uzavření smlouvy.

Platební podmínky: záloha 3 100 000 Kč, zbytek do 60 dnů od data dodání produkce.

Jazyk zadávací dokumentace: čeština.

Výběrové řízení se provádí v souladu s pravidly Jednotného Oborového Standardu Nákupu Státní korporace Rosatom.

Vítězem zakázky se stane uchazeč (na základě rozhodnutí výběrové komise), který nabídne nejlepší podmínky pro realizaci zakázky dle rozsahu kritérií stanovených v zadávací dokumentaci.

Zadávací dokumentace je veřejně dostupná na webu http://zakupki.rosatom.ru/20031840837008

Ukončení lhůty pro podání nabídek: 17. dubna 2020 v 10.00 hod dopoledne.

Na této stránce jsou uvedeny aktuální informace o veřejných zakázkách společnosti ARAKO.

Program pro zadávání zakázek na rok 2020

Roční plán nákupu

Veřejné výběrové řízení

Dokumenty

Kontrola a arbitráž